Aanmelden nieuwsbrief
Is uw organisatie klaar voor de toekomst? Heeft u kritisch gekeken naar uw huidige positionering, uw bestaande businessmodellen en uw innovatiekracht? Of heeft u behoefte aan een nieuwe kijk op de toekomst van uw organisatie en wilt u leren van andere organisaties en andere branches? Vanuit mijn kennis en ervaring met onderstaande vraagstukken help ik u graag kritisch naar de toekomstbestendigheid van uw organisatie te kijken en waar nodig nieuwe wegen in te slaan.

  • Strategische Marketing
  • Ideeën genereren / brainstormsessies
  • Opstellen businessplan / haalbaarheidsonderzoeken
  • Opzetten en aanjagen Innovatieteams
  • Ontwikkelen Toekomstscenario’s
  • Ontwikkelen Nieuwe Business- en Verdienmodellen
  • Innovatietraining

Strategische Marketing & Innovatie blijft natuurlijk maatwerk, maar ter ondersteuning van mijn activiteiten heb ik een aantal programma’s ontwikkeld die afhankelijk van de behoefte ingezet kunnen worden, waaronder:

De Innovatieschuur

Ondernemende werknemers die continu nieuwe producten en diensten bedenken, ontwikkelen en in de markt zetten. Een utopie? Nee, dat is het resultaat van het programma De Innovatieschuur. Uw organisatie en uw medewerkers herbergen alle kwaliteiten en mogelijkheden die nodig zijn om een ondernemende en innovatieve organisatie creëren. Meer info?

Nightmare Competitor
Kent u uw concurrenten? Waarschijnlijk wel. Maar stel nu dat er een nieuwe concurrent opstaat. Eentje die de regels van het spel en de verhoudingen volledig overhoop gooit en eentje die in korte tijd een flink marktaandeel weet te verkrijgen. Dat is uw Nightmare Competitor, een concurrent, zo anders, zo efficiënt en zo gevaarlijk dat u er nachtmerries van krijgt. Een bedreiging? Nee, creëer uw eigen Nightmare Competitor en leer van uw concurrent wat de Do’s en Dont’s zijn voor de strategische positionering van uw huidige organisatie. Meer info?

Let’s Re-Invent

Als u met de kennis en mogelijkheden van vandaag uw organisatie opnieuw zou mogen uitvinden, ziet die organisatie er dan anders uit? Grote kans dat het antwoord Ja is. Hoe past u zaken als bijv. Het Nieuwe Werken, Flexibele Schil, Innovatie en Generatie Y-werknemers in uw organisatie in? Ofwel, een toekomstbestendige organisatie zodat u sneller, beter en goedkoper kunt (blijven) anticiperen op huidige en toekomstige ontwikkelingen? So Let’s Re-Invent!

Kijk de toekomst in
(workshop)
Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de markt? Tijdens een interactieve workshop lopen we in hoog tempo langs de trends en ontwikkelingen en vertalen deze naar uw organisatie en uw business. Volop inspiratie om stap voor stap uw organisatie toekomstbestendig te maken. Meer info?


Project- en interimmanagement
Afhankelijk van de omvang en snelheid waarmee u veranderingen wilt doorvoeren, kan ik zowel op project- als ook op interimbasis uw organisatie begeleiden naar resultaat.